Iskolánk honlapja a www.slamimohacs.hu címre költözött!


SCHNEIDER LAJOS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE

JÓ GYAKORLATOK, ADAPTÁLHATÓ SZAKMAI PROGRAMOK/ HUMÁN-ERŐFORRÁS:

·                    TÜCSÖKZENE – nyílt óra, műhelyfoglalkozás
téma: zenei tehetségfejlesztés óvo­dás­ko­rú gyermekek részére, elsősorban vonós hangszerek bevonásával  
Felelős: Kecskés Anett
·                    CIFRA PALOTA ZENEÓVODA ÉS ZENEBÖLCSŐDEnyílt óra, műhelyfoglalkozás
téma: Zeneovis foglalkozás 4-6 éves gyermekeknek festéssel, otthon is elkészíthető játékokkal Felelős: Kecskés Anett
·                    ZENÉLJÜNK EGYÜTT! – bemutató, műhelymunka
téma: saját (CD-alapra épülő) kottaanyag bemutatása rézfúvós növendékek bevonásával
Felelős: Hahner Róbert
·                    FÚJJAD, FÚJJAD MUZSIKÁSOM! – fafúvós műhelymunka, hangverseny
téma: ismerkedés a modern fafúvósjáték technikájával, a hangszerek történetével
Felelős: Horváth Ildikó
·                    MODERN ÉNEKTECHNIKÁK ÉS MŰFAJOK – műhelymunka, hangverseny
téma: Új irányzatok a magánének tanításban, a technikai és műfaji lehetőségek bővítése
Felelős: Filákovityné Verőci Alexandra
·                    SCHNEIDER LAJOS NYOMÁBAN -– nyílt óra, műhelyfoglalkozás, bemutató
téma:  Schneider Lajos által gyűjtött népdalkincs megismertetése,  népi hangszerek (citera, tambura) és néptánc bevonásával.
Felelős: Horváthy Lenke
·                    HÁTRÁNYOS HELYZETŰ GYERMEKEK FEJLESZTÉSE DRÁMAJÁTÉKKAL – nyílt óra, műhelyfoglalkozás
téma: Gyakorlatok, módszerek bemutatása, drámajáték-óra hátrányos helyzetű gyermekek bevonásával
Felelős: Szántó Márta
·                    KREATIVITÁSFEJLESZTÉS DRAMATIKUS ESZKÖZÖKKEL - nyílt óra, műhelyfoglalkozás
téma: Gyakorlatok, módszerek bemutatása, drámajáték-óra a kreativitásfejlesztés jegyében
Felelős: Szántó Márta
·                    KÉZMŰVES- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI JÁTSZÓHÁZ, KIÁLLÍTÁS – műhelymunka, kiállítás
téma: tematikus kézműves- és képzőművészeti játszóház évente két alkalommal, különböző technikák elsajátításával
Felelős: Magyarné Manga Anett
·                    A „Z-GENERÁCIÓ” ÉS A SZOLFÉZS - szolfézs szakmai nap – előadások, műhelymunka
téma: új módszerek, tananyagok megismerése a megye szolfézstanárainak részvételével
Felelős: Vidáné Kresz Beáta
·                    TEHETSÉGPONT – tájékoztató, prezentáció, műhelyfoglalkozás
téma: tehetséggondozás, tehetségpont regisztráció, akkreditáció, tehetségpont-hálózat, tehetségprogram, tehetségtanács, tehetségazonosítás
Felelős: Vidáné Kresz Beáta
·                    RAJZPÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSE, LEBONYOLÍTÁSA – pályázat meghirdetése, értékelő munka, díjazás
téma: térségi tematikus rajzpályázat meghirdetése, lebonyolítása
Felelős: Magyarné Manga Anett
·                    TERÜLETI SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL – előadások, szakmai megbeszélés, értékelés
téma: három megye (Baranya, Somogy, Tolna) általános iskolás színjátszó csoportjainak seregszemléje, mintegy 200 tanuló részvételével (évente májusban kerül megrendezésre)
Felelős: Köveskuti Péter
·                    MEGYEI KLARINÉT- ÉS SZAXOFONTALÁLKOZÓ – hangversenyek, szakmai megbeszélés, értékelés
téma: Baranya megye klarinétos és szaxofonos növendékeinek seregszemléje (3 évente kerül megrendezésre)
Felelős: Szemző Erika
·                    GÁSZ MIHÁLY EMLÉKVERSENY - hangversenyek, szakmai megbeszélés, értékelés
téma: Baranya megye harmonika szakos növendékeinek seregszemléje (2 évente kerül megrendezésre)
Felelős: Kéméndi Tamás
·                    NEMZETISÉGI HARMONIKATÁBOR – műhelymunka, hangversenyek, kirándulások
téma: Hagyományőrző tábor a megye harmonikás növendékeinek és tanárainak részvételével, vendégelőadó meghívásával. (Évente június végén kerül megrendezésre)
Felelős: Kéméndi Tamás
·                    TEHETSÉGNAP – szakmai előadások, bemutatók, műhelymunka
téma: Tehetséggondozás, tehetségprogram működtetése a művészeti iskolában
Felelős: Vidáné Kresz Beáta
·                    SCHNEIDER MŰVÉSZETI HÉT – előadások, nyílt órák, bemutatók, szakmai programok
téma: Az évente megrendezésre kerülő egyhetes programsorozat széles spektrumát mutatja be a művészeti iskolában folyó munkának és hatásának

Felelős: Köveskuti Péter

SCHNEIDER LAJOS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA AZ OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE
A megosztani kívánt nevelési-oktatási módszertani modell, innováció(k), az alkalmazott jó gyakorlatok széleskörű bemutatása

·                    Komplex tehetségprogram: A Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola profiljából adódóan a tehetséggondozás szinte a­lap­tevékenység, s persze sok-sok éve része a tanítási folyamatnak. A tehetségpont-hálózatba va­ló bekapcsolódás több területen segíti ezt a munkát, egyrészt segít minket abban, hogy há­zon belül egy egységes rendszerbe, programba foglaljuk ezt a tevékenységet, jobban, terv­sze­rűb­ben előkészítsük, dokumentáljuk, rendszerezzük munkánkat, másrészt megnyitja a lehe­tő­sé­get más tehetséggondozó műhelyek, szakemberek, „jó gyakorlatok” megismerésének irá­nyá­ba. A 2013-as év elején kidolgoztuk az iskola komplex tehetséggondozó programját: „A mondó­kák­tól a világot jelentő deszkákig” címmel, mely három alprogramot tartalmaz. ,
·                    „Tücsökzene” elnevezést kapta az egyik alprogram, lényege zenei tehetségfejlesztés óvo­dás­ko­rú gyermekek részére, elsősorban vonós hangszerek bevonásával, tulajdonképpen egyfajta hidat képezve a zeneóvoda és a művészeti iskola között. Fontos szerepe van az utánpótlás nevelés szempontjából, másrészt alkalmas vizsgálati terület lehet az óvodáskorú tehetséggondozás egyelőre még kiaknázatlan témájának szempontjából.
·                    A „művészpalánták” címet viseli az iskola tehetséggondozó programjának másik alprogramja, lényege pedig a kiemelten tehetséges tanulók művészeti pályára, versenyekre való fel­ké­szí­tése. Az iskola eredményeinek bemutatásánál nyomon lehet követni ennek a tevékenységnek az eredményességét, hiszen számos versenyen szerepeltek diákjaink eredményesen, ill. több volt tanulónk tanul művészeti középiskolákban és művészeti felsőoktatási intézményekben. 2015-ben pl. egy nyertes MATEHETSZ pályázat segítségével sikerült megvalósítanunk egy versenyfelkészítő programot zongoristáink számára.
·                    A „test­vér­múzsák” a harmadik tehetségprogram. Nagyon fontosnak tarjuk, hogy mivel iskolánkban négy művé­sze­ti ágon belül folyik az oktatás, minél több olyan programot szervezzünk, melyben mód nyílik a kü­lönböző művészeti ágak közötti kapcsolódási pontok megismerésére, ill. összművészeti prog­ramok létrehozására. Évente több ilyen műsort is szervezünk, 2016-ban például a Nemzeti Tehetségprogram (NTP – MOI – 15) pályázatán egy ilyen programmal nyertünk  1 000 000 Ft-ot, „Keresem a szót, keresem a hangot” címmel. Ezekben a műsorokban sokszor 70-80 gyerek és szinte az összes pedagógus is szerepel.
·                    „Schneider Lajos nyomában”: Mohács és környéke igen gazdag népi hagyományokban. A  program célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a népi kultúra különböző ágait, felélessze a zene-ének-tánc egységének egykori komplex  megközelítését. Népszerűsítse a fiatalok körében a Schneider Lajos által gyűjtött népdalkincset, s színesítse a népi hangszerek eddigi kínálatát a citera hangszer megismertetésével. Erre a hagyományőrző programra 850 000 Ft-ot nyertünk a 2016-os NTP-MKÖ pályázaton.
·                    Hagyományőrzés harmonikával: Iskolánk harmonikatanárai nagy hangsúlyt fektetnek egykori tanáruk, Gász Mihály örökségének továbbvitelére. Már két alkalommal rendezték meg a Gász Mihály emlékversenyt és műsort, ahol az egykori tanítványok közül is sokan felléptek. Nyár elején pedig a baranyai harmonikás gyerekeknek rendeznek tábort a Mohácsi Német Önkormányzattal összefogva, idén már ötödször.
·                    Területi Színjátszó Fesztivál: Idén már 15. alkalommal kerül megrendezésre a Területi Színjátszó Találkozó intézményünkben. Sajnos ez alkalommal a főszervező, Szabó Zoltánné már nem lehet közöttünk, de emlékének szentelve szeretnénk idén is megrendezni ezt az egész napos művészeti fesztivált. Az évente 14-16 színjátszó csoport részvételével megrendezett találkozón, az utóbbi másfél évtizedben rendszeresen három megye (Baranya, Somogy, Tolna) általános iskolái képviseltették magukat mintegy 200 tanulóval. A fesztiválon rangos szakmai zsűri előtt mérettettek meg intézményünk drámatagozatos csoportjai is, rendszeresen szerezve kiváló minősítéseket.
·                    Anyanyelvápolás: A drámacsoportok tanórai és tanórán kívül megvalósuló igen eredményes beszédművelő tevékenysége. A tanítványok rendszeresen vesznek részt a városi, területi és megyei vers- és prózamondó, ill. Kazinczy szép kiejtési versenyeken. Az iskola csoportjai nyolcszor nyerték el a Kazinczy-jutalmat, ill. a Péchy Blanka-díjat és számos alkalommal részesültek nyilvános dicséretben a különféle rádiós nyelvművelő műsorok kapcsán.Az űrlap teteje
·                    Rézfúvós és fafúvós műhely: Fúvós tanítványaink többféle tehetséggondozó műhely munkájában is részt vehetnek. A fúvószenekar és a kisebb kamaraegyüttesek sok szereplési lehetőséget kapnak mind a városi, mind a térségi rendezvényeken. Kollégánk, saját szerkesztésű „Zenéljünk együtt” (CD-alapra épülő) kottaanyagot dolgozott ki, amit a 2015-ös tehetségnapon „Így érdekesebb a gyakorlás!” – címmel be is mutatott. Fuvolistáink tanórán kívüli foglalkozásokon ismerkedtek a modern fuvolajáték technikájával, ill. a hangszer történetével. Intézményünkben kerül megrendezésre három évenként a Megyei Klarinét és Szaxofon találkozó.
·                    „Egy húron pendülünk”: 2015 novemberében került sor a Magyar Művészeti Akadémia által kiírt pályázat nyertes programjának megvalósítására Kaposváron, mely a Schneider Lajos Alapfokú Művészeti Iskola Csellózenekarának és Ütőegyüttesének és a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola csellista növendékeinek részvételével zajlott. Már hónapokkal előtte elkezdődtek a próbák külön-külön, majd Kaposváron a közös próbákkal és egy szép koncerttel zárult a program. Régóta törekszik arra a mohácsi művészeti iskola, hogy kapcsolatot építsen ki más intézményekkel, hogy közös programok megvalósításával is biztosítsa növendékei számára a tapasztalatszerzést, fejlődést, új ismeretszerzést és élményeket. Jó lenne, ha ennek a programnak lenne majd folytatása Mohácson. Csellótanárunk az elmúlt nyáron növendékeinek zenei tábort is szervezett Harkányban.
·                    Magánének-műhely: Magánének-tanárunk és növendékei főszerepet vállalnak a Testvérmúzsák tehetségprogram minden projektjében,  (pl. A zenélő filmkockák, a Törj ki a csendből, a Keresem a szót, keresem a hangot…). Tevékenységük kiterjed a könnyűzenei irányzatokra, a musicalre is. A tanszakon elindult egy tehetséggondozó program, melynek keretében lehetőségük van kisebb gyerekeknek is megismerkedni az éneklés élményével. Tavaly egy pályázati projekt során vendégelőadó segítségével próbálhatták ki a növendékek és az érdeklődők a modern énektechnikákat, idén közös programot szerveznek az Eck Imre AMI magánének tanszakával.
·                    Kézműves játszóház: Kézműves tanárunk és diákjaink részvételével évente két alkalommal játszóházat szervezünk iskolánkban, mindig egy-egy téma vagy technika köré szervezve a tevékenységet. Ez a program igen nagy népszerűségnek örvend az általános iskolás korú gyermekek körében.
·                    Schneider Művészeti Hét: Egyhetes programsorozat, melyben az iskola mind a négy tagozata bemutatkozik. Szakmai nap, előadások, nyílt órák, bemutatók, kiállítás, játszóház, összművészeti előadás mind részei a programnak. Jó példa az iskolán belüli együttműködés, a művészeti ágak közötti kapcsolatok  hangsúlyozására.
 
Top